poszukiwanie złóż surowców naturalnych

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych

Czy wiesz, że na terenie kraju znajduje się wiele surowców mineralnych? Bowiem nie są to tylko i wyłącznie same skały, ale również minerały, gaz a także ropa i wiele innych. Co bardzo istotne, profesjonalne poszukiwanie złóż surowców mineralnych wiąże się z koniecznością współpracy z geologiem, obecnie firmy które zajmują się ową branżą oprócz obsługi eksploatacji kopalni zajmują się również wszelkimi czynnościami administracyjnymi. W poniższym artykule znajdziesz ciekawe i istotne informacje na temat złóż surowców mineralnych!

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych- wymagane koncesje i zezwolenia

Należy podkreślić, iż przed rozpoczęciem eksploatacji złóż podziemnych wymagana jest konieczność uzyskania wielu zezwoleń, o czym warto pamiętać, to fakt iż o uzyskanie koncesji trzeba się starać jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań! Niestety prace ziemne oraz opłaty z nimi związane są bardzo kosztowne, dlatego zaleca się, aby poszukiwanie złóż surowców mineralnych odpowiednio wcześniej zaplanować i przygotować. Na samym początku należy sprawdzić precyzyjnie mapy geodezyjne a także przekroje geologiczne dotyczące danego terenu, istotne jest także oszacowanie wartości złóż oraz możliwości wydobycia. Dzięki takiemu zastosowaniu poznasz opłacalność całej inwestycji, jednakże aby tak się stało konieczna jest również pomoc doświadczonych specjalistów, geologów. Geolog pomaga dokładnie opracować wszelkie mapy, profile geologiczne oraz inne potrzebne rysunki, jest to spore ułatwienie, gdyż na ich podstawie można w prostszy sposób namierzyć surowce zgromadzone pod ziemią!

Jaka dokumentacja geologiczna jest niezbędna do poszukiwania surowców?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, iż praca geologa opiera się na precyzyjnym pomiarze warstw podziemnych, bowiem zespół doświadczonych geologów przy użyciu nowoczesnej aparatury przeprowadza badanie terenu na którym planowana jest dana inwestycja. Jeśli chodzi o dokumentację, to sporządza się ją zwłaszcza do celów poszukiwania złóż surowców mineralnych, geolog przygotowuje specjalne opracowanie, które zawiera: opis złóż, mapy a także przekroje skał, kopalin oraz ziemi. W dokumentacji zostają precyzyjnie określone takie czynniki jak:

  • możliwości wydobycia
  • przybliżona wielkość złóż
  • czas na jaki starczą wydobyte surowce mineralne
  • a także zasięg pracy wykonywanej w danym terenie.

Powinieneś wiedzieć, iż poszukiwanie złóż surowców mineralnych oraz inne sprawy związane z kopalinami objęte są specjalnymi obostrzeniami, które regulowane są przez prawo górnicze!

Kto może wykonywać poszukiwanie złóż surowców mineralnych?

W obecnym czasie na rynku działają profesjonalne firmy, które zatrudniają doświadczonych inżynierów i geologów, którzy zajmują się badaniami geofizycznymi, służącymi do poszukiwania złóż surowców mineralnych. Oferta firm dotyczy metod geofizycznych, co jest bardzo istotne na samym początku rozpoznawania złóż ale również podczas dokumentowania. Dzięki przeprowadzonym badaniom oraz uzyskanym wynikom można oszacować budowę geologiczną oraz poznać właściwości fizyczne, a tym samym w przyszłości osiągnąć wydajne poszukiwanie złóż.

Polecamy również:

 

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych- jaki ma wpływ na środowisko?

Należy jasno podkreślić, iż prace związane z kopalnią wiążą się również z oddziaływaniem na środowisko naturalne, bowiem wszelkie zarówno podziemne jak i naziemne wyrobiska mają wpływ na ludzi, zwierzęta oraz cały krajobraz w bliskim otoczeniu kopalni. Z tego też powodu zaleca się, aby poszukiwanie złóż surowców mineralnych zostało poprzedzone dokładną i szczegółową analizą dotyczącą oddziaływania inwestycji na środowisko. Co bardzo ważne, aby uzyskać koncesję na przeprowadzenie prac ziemnych, należy wykazać i potwierdzić, że cała eksploatacja jest zgodna z obowiązującym prawem. Pamiętaj, iż zarówno uruchomienie kopalni jak i poszukiwanie złóż surowców mineralnych oznacza inwestycję na dłuższy czas, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsza i szczegółowa analiza.

Eksploatacja złóż a usługi geologiczne

Usługi geologiczne oznaczają bardzo szeroki zakres związany ze wsparciem dla inwestorów, którzy mają w planach otwarcie kopalni lub jej jeszcze większe udoskonalenie. Czy wiesz, że każde wyrobisko musi zostać we właściwy sposób opisane i udokumentowane? Bowiem usługi geologiczne oprócz pomocy w poszukiwaniu złóż oferują również wykonywanie raportów związanych z wszelkimi pracami. 

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych- oferta firm

Jeśli decydujesz się na skorzystanie z usługi profesjonalnej firmy, która zajmuje się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych możesz liczyć między innymi na:

  1. Eksplorację głębokich stref tektonicznych.
  2. Precyzyjne sprawdzenie oraz identyfikację warunków złożowych.
  3. Szczegółową ocenę terenu, na którym występują złoża kruszyw naturalnych.

Jednakże aby uzyskać powyższe informacje a tym samym potrzebną dokumentację należy wykonać odpowiednie czynności:

  • pomiary terenowe, oraz ocenę zgromadzonych danych geofizycznych
  • opracować mapy i przekroje 
  • przeanalizować wszystkie zebrane dane.

Co istotne, wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości, dzięki takiemu rozwiązaniu można ocenić zasoby złóż każdej kopaliny!