Jakie prawa ma ochroniarz dyskoteki?

Jakie prawa ma ochroniarz dyskoteki?

Ochroniarz dyskoteki zatrudniony w firmie ochroniarskiej, jak i inni pracownicy tego rodzaju mają na sobie dużą odpowiedzialność, Zwykle zobligowani są do podejmowania szybkich decyzji i pracy pod dużą presją i w stresie. Wiele można usłyszeć o agencjach ochrony, których pracownicy nadużywają swojej władzy. Czy tak jest naprawdę? Jakie uprawnienia ma ochroniarz? Jakie wymagania musi spełnić, aby wykonywać swój zawód? Czy posiada odpowiednie uprawnienia? Czy może używać środków przymusu? Odpowiedzi na te pytania wyjaśnia poniższy artykuł.

Czym zajmuje się przeciętny ochroniarz?

Wiele osób zastanawia się, czym właściwie zajmuje się osoba zatrudniona w ochronie fizyczna obiektów lub osób. Zakres obowiązków może być różny i wynikać z umowy z konkretną agencją ochrony mienia lub osób. W przypadku zabezpieczania mienia praca polega zwykle na kontrolowaniu obiektu w centrali,  w której znajduje się monitoring. Ponadto na odbieraniu sygnałów z centrali i pojawianiu się na miejscu zdarzenia, gdy pojawi się sygnał zagrożenia. W związku z tym praca to nieustanne czuwanie i życie w gotowości do akacji. Na czym polega praca ochroniarza w dyskotece? Pracownik odpowiada przede wszystkim za utrzymanie porządku. Obserwuje zatem przychodzących gości, nierzadko pełni również rolę selekcjonera, który decyduje o możliwości wejścia do budynku. Pojawia się również na sali, kiedy występuje jakieś zagrożenie, kłótnia lub bójka. Rozdziela awanturników i decyduje o wyproszeniu takich osób, podejmując interwencję. W związku z tym jego praca bywa stresująca, a czasem wiąże się z dużym zagrożeniem.

Jakie wymagania musi spełniać ochroniarz?

 Każda agencja ochrony może zatrudniać wyłącznie pracowników pełnoletnich. Powinni oni posiadać minimum wykształcenie gimnazjalne (lub ukończoną szkołę podstawową obecnie). Ponadto pełną zdolność do czynności prawnych, a także nieposzlakowaną opinię. Ochroniarz zatrudniony w agencji ochrony osób i mienia oraz pozostałych agencjach nie może być karany za przestępstwa popełnione umyślnie. Jak wygląda sytuacja w przypadku pracowników niewykwalifikowanych? Po pierwsze zobowiązani są do tego, aby zapoznać się z procedurami. Po drugie muszą odbyć szkolenia praktyczne, dzięki którym zostaną przyuczeni do zawodu. W przypadku gdy ochrona zatrudnia pracowników kwalifikowanych oznacza to, że posiadają oni kryteria na niekwalifikowanego pracownika, a ponadto mają ukończone 21 lat. Co więcej, muszą posiadać właściwe przygotowanie praktyczne oraz teoretyczne. Dobry ochroniarz wykwalifikowany posiada szkolenie pod względem strzeleckim. Ważne są także umiejętności z zakresu samoobrony. Zobowiązany jest również znać przepisy, które związane są z jego pracą. Czym powinien cechować się dobry pracownik ochrony? Powinien być spostrzegawczy, umieć pracować pod presją, jak i mieć refleks. Kluczowa jest również odporność psychiczna, która pozwala mu zachować zimną krew.

Jakie uprawnienia ma ochroniarz?

Polskie prawo jasno określa, jakie prawa oraz uprawnienia ma ochroniarz. Po pierwsze może określić, kto może przebywać na kontrolowanym przez nim terenie. Ponadto, również pełniąc ochronę osobistą vip, może wylegitymować podejrzaną osobę, aby sprawdzić jej tożsamość. Jeśli stwierdzi, że legitymowana osoba nie posiada uprawnień do przebywania na danym terenie, może poprosić ją o jego opuszczenie. Ponadto pracownicy ochrony mają prawo do zatrzymania osoby, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Następnie może zatrzymaną osobę przekazać policji, jeśli istnieje taka konieczność. Ponadto ochroniarz dyskoteki ma prawo zastosować przymus bezpośredni. W skrajnie niebezpiecznych przypadkach może nawet zastosować broń palną.

Jakie środków przymusu może użyć pracownik ochrony?

Warto wiedzieć, jakich środków przymusu osobistego może użyć ochroniarz. Po pierwsze jest to siła fizyczna. Najbardziej dostępny i prosty sposób. Ochroniarz nie może jednak w żaden sposób wykorzystać technik ataku, nawet jeśli są mu dobrze znane. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Prawo dopuszcza uderzenia w przypadku gdy ochroniarz doświadcza zagrożenia życia lub zdrowia. Drugą sytuacją jest taka, gdy napastnik próbuje uciec. Po drugie są to kajdanki. Możne je założyć na ręce. Nie wolno jednak dodatkowo używać paralizatora. Ochroniarz dyskoteki może jednak mieć przy sobie pałkę służbową, prawo również określa zasady jej użycia. Można ją stosować do obezwładniania. Istnieje również możliwość wykorzystania psa służbowego, a także w skrajnie trudnych przypadkach- broni palnej. Ochroniarze mają również do dyspozycji ręczne miotacze substancji, które mają funkcję obezwładniającą. Przykładem takiej substancji jest między innymi gaz pieprzowy. Należy jednak mieć świadomość, że może on zostać zastosowany w przypadku, gdy ochroniarz nie użył środków takich jak chociażby kajdanki. Narzędzia może wykorzystać, aby obezwładnić napastnika, ale bez używania siły fizycznej. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowanym środku, należy być bardzo ostrożnym.