Certyfikacja drewna konstrukcyjnego - zapisy prawne oraz wymogi dla tartaków i dystrybutorów

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego – zapisy prawne oraz wymogi dla tartaków i dystrybutorów

Obecne przepisy prawne w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej mówią jasno o konieczności certyfikowania wyrobów drzewnych którymi zarządza tartak, w przeciwnym razie grozi mu wysoka kara finansowa oraz inne, bardzo bolesne konsekwencje. Jak zatem uzyskać certyfikat na drewno konstrukcyjne, i jakie wymogi musi spełnić dostawca, by handlować nim bezpiecznie i legalnie?

Wymagania prawne wobec certyfikatu

Przedsiębiorcy prowadzący tartak chcąc w pełni legalnie prowadzić dystrybucję drewna konstrukcyjnego na domy szkieletowe muszą spełniać warunki i założenia określone przez dyrektywy Unii Europejskiej. Certyfikacja drewna przeznaczonego na tworzenie konstrukcji budowlanych jest obowiązkowa, a za jej nieprzestrzeganie grozi wysoka kara finansowa, bo nawet do 100 tys. złotych. Zgodnie z prawem budowlanym którego nowelizacja weszła w życie w 2012 roku, drewno na dom musi mieć oznakowanie CE. Taka certyfikacja oznacza, że drewno to spełnia surowe wymogi jakości oraz bezpieczeństwa, a przede wszystkim można je wykorzystywać do tworzenia konstrukcji budowlanych domów, wiat garażowych czy altan. Każdy tartak który prowadzi sprzedaż drewna konstrukcyjnego ma obowiązek uzyskać certyfikację drewna wprowadzanego na rynek, w przeciwnym razie jest to łamanie prawa zagrożone karami finansowymi, a przede wszystkim zakazem prowadzenia dalszej działalności. Od strony konsumenta taki nakaz jest oczywiście korzystny, ponieważ nabywając klejone drewno konstrukcyjne mogą oni liczyć na to, że certyfikacja zakupionego produktu potwierdza jego wysoką jakość, a to również gwarancja bezpieczeństwa wzniesionego budynku mieszkalnego. Przedsiębiorca prowadzący tartak musi jednak spełnić dużą ilość wymogów oraz nakazów, by móc legalnie sprzedawać drewno do budowy domu szkieletowego.

Procedura uzyskania certyfikatu przez tartak

Pierwsze, co musi zrobić przedsiębiorca prowadzący tartak by uzyskać certyfikację CE sprzedawanego drewna jest wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który odpowiedzialny będzie za udokumentowanie oraz dokładny opis procedury pozyskiwania drewna na każdym etapie, tj. od momentu przyjęcia zamówienia przez klienta drewna C24, przez pozyskanie materiału, aż po obróbki oraz zdanie ostatecznego produktu konsumentowi. Konieczne jest dokładne sprawdzenie oraz analiza uzyskanego produktu pod względem jakościowym, co pozwala ocenić wyczerpanie norm i zasad nałożonych przez Unię Europejską. Jeżeli ocena pozostaje pozytywna, wówczas otrzymuje się pozwolenie na certyfikowanie drewna znakiem CE, który wyznacza wysoką jakość oraz spełnianie najwyższych norm. Certyfikacja drewna konstrukcyjnego - zapisy prawne oraz wymogi dla tartaków i dystrybutorówKlasa drewna C24 to najpopularniejszy rodzaj materiału wykorzystywanego do wznoszenia budynków mieszkalnych, i musi on również posiadać certyfikację CE. Wszystkie podejmowane przez tartak działania i sposoby wykorzystywane w produkcji muszą być koniecznie dokładnie opisane i systematycznie dokumentowane, co umożliwia przeprowadzenie inspekcji oraz wykazanie, że działa on prawidłowo. Sporządzona dokumentacja techniczna na temat materiałów oraz produkcji powinna być przechowywana przez przedsiębiorcę przez co najmniej 10 lat i dostępna do wglądu, na żądanie odpowiednim organom nadzoru rynku. Po zakończonej inspekcji producent drewna otrzymuje pozwolenie na użytkowanie znaku towarowego CE, co umożliwia mu legalną sprzedaż i dystrybucję drewna klasy C24 na rynku.

Dlaczego jest to potrzebne?

Z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy zajmującego się wyrobami z drewna i prowadzącego tartak, tak duża ilość procedur oraz wysokich wymagań do spełnienia może wydawać się zbędne, i stanowić jedynie duże utrapienie. Tymczasem jednak takie przepisy prawne mają służyć głównie konsumentom, którzy nierzadko nie dysponują wiedzą techniczną na temat zakupionego na swoją budowę drewna. Przez to narażeni są oni na nadużycia ze strony przedsiębiorców, którzy zamiast oferować produkty najwyższej jakości, często wykorzystują słabe materiały, wyceniając je jednak jako pełnowartościowe. Oznaczenie CE tym samym daje gwarancję, że drewno konstrukcyjne C24 które klient kupuje na swoją budowę faktycznie posiada parametry i jakość odpowiadającą przypisanej klasie. Ma to ogromne znaczenie dla trwałości i stabilności konstrukcji szkieletowej domu, tu nie ma miejsca na jakiekolwiek ustępstwa. Prawo budowlane o którym mowa jest zatem dużym zabezpieczeniem dla klientów, jednocześnie będąc dla przedsiębiorców utrudnieniem. Wciąż jednak pozostaje to konieczne, nawet mimo sprzeciwu osób prowadzących tartak które nierzadko szukają sposobów nie do końca legalnego obejścia przepisów. Cena drewna konstrukcyjnego o wysokiej klasie powinna odpowiadać jego jakości- jeżeli tartak spełnia warunki i normy zapisane prawnie, wówczas faktycznie to zjawisko zachodzi, a obie strony transakcji pozostają zadowolone. Oznaczenie CE to obowiązek każdego dystrybutora drewna konstrukcyjnego – jako klienci, zawsze powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę przy zakupie!