Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa – wysoki poziom powtarzalności zapewniany przez systemy automatyzacji przemysłu pozwala kontrolować proces w węższych tolerancjach przy zachowaniu wysokiej jakości produktu i minimalizacji kosztów. Zautomatyzowane systemy mogą zastąpić osoby pracujące w obszarach ryzyka i wykonujące niebezpieczne zadania.

Wysoce powtarzalne prace, w których utrata uwagi wpływa na jakość i koszty produkcji, można zautomatyzować, pozostawiając ludzi do wykonywania prac wymagających większych umiejętności, co również przyczyni się do ich zadowolenia z wykonywanej czynności. Niektóre procesy technologiczne wymagają zaangażowania specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, co staje się dość trudne. Roboty można traktować jako dodatkowy zasób, zwłaszcza podczas wykonywania powtarzalnych operacji.

Robotyzacja produkcji efektywności energetycznej

Roboty mogą pracować w niesprzyjających warunkach środowiskowych i w bardzo wysokich temperaturach, gdzie obecność człowieka jest niedopuszczalna. Zmniejszone wymagania dotyczące środowiska pracy pozwalają zaoszczędzić na kosztach energii. Roboty zazwyczaj wymagają mniej przestrzeni produkcyjnej do działania. Zmniejszenie wymaganej przestrzeni pozwala na bardziej zwarte zakłady produkcyjne lub zapewnia większą wydajność przy tych samych zasobach bez konieczności rozbudowy.

Korzyści z instalacji zrobotyzowanych systemów spawalniczych

Jakie są plusy robotyzacji produkcji podczas instalowania systemów zrobotyzowanych w dużym i średnim przedsiębiorstwie?

Zwiększenie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Chociaż ten plus nie wpływa bezpośrednio na zysk firmy, to bezpieczeństwo procesów produkcyjnych jest bardzo ważnym elementem. Od tego zależy szybkość i ciągłość działania przedsiębiorstwa. Czynnik ludzki może mieć duży wpływ na samo bezpieczeństwo. Roboty spawalnicze pracują według wcześniej przygotowanego programu. Wykonują te same i monotonne czynności, nie popełniają błędów i nie narażają firmy na niebezpieczeństwo związane ze zmęczeniem i nieuwagą.

Zwiększenie szybkości pracy

Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem specjalistów, w niektórych branżach prędkość produkcji może wzrosnąć nawet o 60% lub więcej. Ten plus jest jednym z najważniejszych w każdej firmie, ponieważ wraz ze sprzedażą produktu szybkość jego wydania bezpośrednio wpływa na zyski. Szybkość produkcji przy pomocy robotyzacji produkcji można osiągnąć poprzez nocne zmiany, pracę w weekendy, brak przerw i nieprzerwaną pracę sprzętu.

Poprawa jakości produktu

Najwyższa precyzja współczesnych robotów przemysłowych oraz powtarzalność działań są w stanie zapewnić niezmiennie wysoką jakość produktów. W przeciwieństwie do pracowników, popełnienie błędów przez roboty jest prawie niemożliwe ze względu na obecność systemów wewnętrznego monitorowania pracy robota spawalniczego i natychmiastowej reakcji na odchylenia poprzez zatrzymanie procesu.

Poprawa warunków pracy

Jednym z czynników przyciągających wykwalifikowanych specjalistów są warunki pracy stworzone w przedsiębiorstwie. Im są atrakcyjniejsze, tym więcej wysoko wykwalifikowanej kadry można przyciągnąć. Podczas pracy z nowoczesnymi robotami przemysłowymi wiele firm staje się firmami bardzo technologicznymi. Miejsca pracy stają się bezpieczniejsze i czystsze.

Obniżenie kosztów wynagrodzeń

Ze względu na automatyzację procesów produkcyjnych do przyjęcia jest rezygnacja z niektórych zadań łączących w przedsiębiorstwie. W ten sposób, aby zmniejszyć czynnik ludzki i zmniejszyć płace. Oczywiście zwalnianie pracowników nie dodaje firmie prestiżu, ale świat nie stoi w miejscu i można skupić się na bardziej technologicznych pracach. Na przykład, jeśli wcześniej do wyprodukowania jednej części trzeba było użyć 3 specjalistów, teraz proces ten można zredukować do 1 specjalisty i robota spawalniczego. A zaoszczędzone pieniądze należy przeznaczyć na pozyskiwanie personelu do działu sprzedaży lub działu rozwoju stron internetowych.

Zmniejszenie zajmowanych obszarów

Instalacja systemów zrobotyzowanych w przedsiębiorstwie może w pewnych sytuacjach zmniejszyć zajmowaną przestrzeń. Ponieważ nowoczesne roboty spawalnicze stają się coraz inteligentniejsze, mniejsze i szybsze. Proces technologiczny uzyskania trwałego połączenia poprzez ustanowienie wiązań międzycząsteczkowych pomiędzy częściami spawanego produktu podczas ich nagrzewania (miejscowego lub ogólnego) i/lub odkształcenia plastycznego. Roboty znajdują szerokie zastosowanie w następujących rodzajach spawania: łukowe MIG/MAG/TIG, punktowe. Teraz roboty zaczynają być również wykorzystywane do spawania laserowego i opracowywane są inne typy.

Automatyka przemysłowaW tej operacji robot zwykle trzyma narzędzie: palnik spawalniczy, jednak zdarzają się również przypadki, gdy robot manipuluje produktem, a narzędzie jest zainstalowane stacjonarnie, jak również opcja, gdy używane są dwa roboty: jeden manipuluje narzędziem, a drugi produktem przeznaczonym do spawania.

Podczas procesu zgrzewania należy zwrócić szczególną uwagę na sprzęt spawalniczy, który pozwala na złożenie spawanego elementu, a także jednoznaczne ustawienie go względem robota spawalniczego. Jeśli produkt dociera do miejsca spawania w stanie wstępnie zmontowanym lub produkcja półfabrykatów nie jest w stanie wyprodukować części o wymaganej dokładności, ramię robota musi być wyposażone w czujniki do określania położenia spoiny.